Yllättäen tulikin uusi työpyyntö Maahanmuuttovirastoon. Kysyttiin, olenko kiinnostunut terveyden-huollosta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. No tietysti, unelmatyöni. Ja niin aloitin lokakuun lopussa uuden työn vastaanottoyksikössä.

Turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 2014 noin 32 400. Saman vuoden aikana perustettiin noin 200 vastaanottoyksikköä. Alaikäisiä yksin tulleita oli noin 3000, ja heille perustettiin alaikäisyksiköitä myös ympäri Suomea.

Syksyn mittaan alaikäisiä tuli koko ajan lisää, joten työtahti on ollut kovaa. Resursseja on lisätty, tiloja on etsitty, ja uusia palveluntuottajia on tullut mukaan tuottamaan vastaanottopalveluja. Terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia on vastaanottokeskuksissa jo noin 150.

He kartoittavat tartuntatautien esiintymistä, antavat rokotuksia ja tekevät alkuterveystarkastuksia. THL:n kansallisia ohjeita noudatetaan, ja teemme sovellusohjeita yhdessä THL:n lääkäreiden kanssa. Kaikenlaisia akuuttitilanteita on terveydenhuollossa koko ajan, ja niiden selvittely on moninaista. Akuutti- ja päivystysvastaanotoille mennään välttämättömän hoidon kriteerien myötä. Hammashoitoa tarvitaan, vauvoja syntyy, ja neuvola- sekä kouluterveys-palveluille on kysyntää. Alaikäisille eli alle 18-vuotiaille kuuluvat terveys- ja sosiaalipalvelut samoin perustein kuin kuntalaisille.

Työnkuvani on laaja, ja työskentelen mielenkiintoisen terveystiimin kanssa. Myös vastaanottoyksikköön on lisätty työntekijöitä ja aloitettu uudet tulosalueet. Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi on turvallisuus-, alaikäis-, vapaaehtoisenpaluun-, atk-asiat sekä ihmiskauppa- ja haavoittuvien ihmisten asiat. Tilannekeskus perustettiin syyskuussa päivittämään kuvaa turvapaikkahakijoiden tilanteesta.

Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alainen, joten pohdittavaa riittää monesta eri näkökulmasta.